Taxaties

Hoving Taxaties, specialisten in taxaties en strategisch vastgoedmanagement, beschikt over deskundigheid en jarenlange ervaring in tal van complexe taxaties. Een overzicht vindt u hieronder.

Als RICS Registered Valuers (RRV) behoren we tot de selecte groep van vastgoedtaxateurs die Red Book-taxaties mogen uitvoeren. Goed om te weten: RICS ziet streng toe op de kwaliteit van taxateurs die in het register zijn opgenomen. Het internationale beroepsverband reguleert de aangesloten RRV-taxateurs door middel van monitoring en controles (conformiteit Red Book/IVS).

 • inbrengwaarde (wRO afd. Grondexploitatie grondwaarde)
 • bedrijfsovername/bedrijfsopvolging
 • inbrengwaarde (wRO afd. Grondexploitatie grondwaardebepaling voor herontwikkeling
 • planschadetaxatie, nadeelcompensatie (art. 6.1 van de Wet ruimtelijke ordening Wro)
 • fiscale kwesties
 • waarderingsarbitrage (art. 612 Rv)
 • driedeskundigentaxatie
 • taxateur als scheidsrechter
 • vaststellingsovereenkomst
 • staatssteuntaxatie
 • erfpachttaxatie
 • herbouwwaarde
 • box 3 beleggingen
 • kamerverhuurbedrijven
 • interne waardering
 • executietaxatie
 • insolventies
 • leisure, recreatie, horeca
 • zorgvastgoed
 • bindend advies waarderingsgeschillen (art. 7:900 BW)
 • gerechtelijk deskundigenadvies (art. 194 ev Rv)
 • erfpachtherziening (art. 5:89.3 BW)
 • benoeming rechtbankdeskundige in onteigeningszaken (art. 27.1 Ow)
 • executoriale verkoop (art. 3:268 BW en art. 514 ev Rv)
 • ongerechtvaardigde verrijking (art. 74.1 Wbb)
 • wet voorkeursrecht gemeenten (art. 13.4 Wvg)
 • huurprijsherziening winkelruimten (art. 7:303 BW)
 • International Valuation Standards (IVS)
 • schadevergoeding huurontbinding (art. 7: 275, 281, 297 en 310 BW)
 • huurprijsherziening bedrijfsruimte (art. 7:303 BW)
 • International Financial Reporting Standards (IFRS)
 • waardebepaling Besluit Begroting en Verantwoording (art 65.2 BBV)

Waardevol in

vastgoedwaarderingen

Hoving taxaties