Taxatierapport Portefeuillewaardering

Wij helpen u graag. Stuur ons even een berichtje.

U bent een ondernemer die een vastgoedportefeuille heeft opgebouwd. Of u bent een particulier die aan box-3-beleggingen doet. Wanneer het onroerend goed (deels) is gefinancierd met geleend kapitaal, dan wil de geldverstrekker weten wat de waarde van de objecten uit de vastgoedportefeuille is.

Geldverstrekkers zoals banken willen weten wat de verhouding is tussen de hoogte van de lening en de waarde van het onderpand, het vastgoed. Loan-to-value heet dit in vaktaal.

Banken spreken tegenwoordig ook dikwijls van het reviewen van de vastgoedportefeuille. Meestal staat het ook met zoveel woorden in de financieringsvoorwaarden van de hypotheeklening: laat uw onroerend goed periodiek (her)waarderen.

De gecertificeerde taxateur van Hoving Taxaties is gespecialiseerd in het waarderen danwel reviewen van vastgoedportefeuilles. We werken daarbij de ene keer in opdracht van ondernemers en box-3-beleggers, de andere keer op verzoek van geldverstrekkers zoals banken.

Zo’n taxatierapport geeft een helder antwoord op belangrijke vragen: wat is de waarde van het onderpand voor de hypotheeklening? Is de waarde van het vastgoed nog in overeenstemming met de hoogte van de lening of het krediet? Hoeveel kan er op basis van de portefeuillewaarde (aanvullend) worden gefinancierd?

Hoving Taxaties doet uitgebreid onderzoek naar de gehele vastgoedportefeuille van opdrachtgevers. Dat doen we op basis van een zorgvuldige inspectie van uw vastgoed, uitgebreide (referentie)gegevens uit onze database en erkende rekenmodellen. Uiteraard komt er ook de vakkennis en ervaring en een flinke dosis fingerspitzengefühl bij kijken.

Voor ondernemers en beleggers levert een taxatierapport Portefeuillewaardering belangrijke informatie op. Zo maakt het taxatierapport de potentie van uw vastgoedportefeuille inzichtelijk. Misschien zit er zelfs meer waarde in uw vastgoed dan u vooraf had gedacht.  

Wilt u een offerte voor een taxatie van uw vastgoedportefeuille voor (her)financiering door de geldverstrekker? Wilt u als geldverstrekker weten wat de waarde van het onderpand is? Neem dan contact met ons op.  

Waardevol in

vastgoedwaarderingen

Hoving taxaties

Taxatierapport

 • vaststellingsovereenkomst
 • staatssteuntaxatie
 • erfpachttaxatie
 • herbouwwaarde
 • box 3 beleggingen
 • kamerverhuurbedrijven
 • interne waardering
 • executietaxatie
 • insolventies
 • leisure, recreatie, horeca
 • zorgvastgoed
 • bindend advies waarderingsgeschillen (art. 7:900 BW)
 • gerechtelijk deskundigenadvies (art. 194 ev Rv)
 • erfpachtherziening (art. 5:89.3 BW)
 • benoeming rechtbankdeskundige in onteigeningszaken (art. 27.1 Ow)
 • executoriale verkoop (art. 3:268 BW en art. 514 ev Rv)
 • ongerechtvaardigde verrijking (art. 74.1 Wbb)
 • wet voorkeursrecht gemeenten (art. 13.4 Wvg)
 • huurprijsherziening winkelruimten (art. 7:303 BW)
 • International Valuation Standards (IVS)
 • schadevergoeding huurontbinding (art. 7: 275, 281, 297 en 310 BW)
 • huurprijsherziening bedrijfsruimte (art. 7:303 BW)
 • International Financial Reporting Standards (IFRS)
 • waardebepaling Besluit Begroting en Verantwoording (art 65.2 BBV)