Taxatierapport nadere huurprijsvaststelling ex art. 7:303 BW

Wij helpen u graag. Stuur ons even een berichtje.

Het komt regelmatig voor dat de huurder of de verhuurder van een bedrijfsruimte vindt dat de huurprijs niet overeenkomt met die van vergelijkbare bedrijfsruimte in de buurt. Wanneer de huurder of de verhuurder er met de andere partij niet uitkomt, kan hij of zij onder voorwaarden de kantonrechter vragen de huurprijs nader vast te stellen.

Bij deze nadere bepaling van de huurprijs – vroeger wettelijke huurwaarde genoemd – beoordeelt de rechter de gemiddelde huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimten ter plaatse in de voorafgaande vijf jaar.

Bij een huurprijsvaststelling op grond van artikel 7:303 BW gaat het om de huurprijs van een ex. 290-bedrijfsruimte: winkel, café, restaurant, hotel, apotheek, benzinestation, showroom, videotheek, winkel in winkel, drukkerij, stomerij of kampeerbedrijf. In alle gevallen betreft het een pand dat voor het publiek toegankelijk is en waar een product of dienst rechtstreeks aan de consument wordt geleverd.

Voorheen riep de rechtbank bij een vordering tot nadere huurprijsvaststelling de hulp van de bedrijfshuuradviescommissie in. Die stelde dan een rapport op. Tegenwoordig benoemen de huurder en de verhuurder een deskundige voor het opstellen van het vereiste deskundigenrapport. Wanneer zij het onderling niet eens worden over juiste deskundige, dan kan de rechter op verzoek van de huurder of de verhuurder een deskundige benoemen. 

Hoving Taxaties is gespecialiseerd in het opstellen van deskundigenrapporten voor nadere huurprijsvaststelling door de rechter. Vaak is een verzoek hiertoe afkomstig van de advocaat van de huurder of de verhuurder. Die vraagt dan om een taxatie nadere huurprijs of een taxatie nadere huurprijsvaststelling. Regelmatig ook vertrouwt de griffier namens de rechter ons de opdracht toe om een deskundigenrapport uit te brengen.

Als gecertificeerde bedrijfstaxateurs beheersen we de waarderingsmethoden voor nadere huurprijsvaststelling van ex. 290-bedrijfsruimten in het kader van het wetsartikel 303 uit boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Of het nu gaat om de ITZA-methode (In Terms of Zone A), de comparatieve methode, de draagkrachthuurmethode of  de overall methode.

Hoving Taxateurs maakt deskundigenrapportages in opdracht van huurders en verhuurders van bedrijfsruimten als die het niet eens worden over de huurprijs. Als onafhankelijke deskundigen werken we strict volgens de regels van de rechtbank. Op basis van een omvangrijke eigen database vergelijken we de huurprijzen van vijf panden ter plaatse. We kijken daarbij vijf jaar terug, gerekend vanaf de dag voorafgaand aan de indiening van de vordering tot nadere huurprijsaanpassing.

Een deskundigenrapport van Hoving Taxaties omvat altijd minimaal zes taxaties: een van de desbetreffende bedrijfsruimte en minimaal vijf van nabijgelegen vergelijkbare bedrijfsruimtes ter onderbouwing van het huurprijsadvies aan de rechtbank.

Wilt u een prijsopgaaf voor een art. 7:303 BW-taxatie? Neem dan contact  met ons op.

Waardevol in

vastgoedwaarderingen

Hoving taxaties

Taxatierapport

 • vaststellingsovereenkomst
 • staatssteuntaxatie
 • erfpachttaxatie
 • herbouwwaarde
 • box 3 beleggingen
 • kamerverhuurbedrijven
 • interne waardering
 • executietaxatie
 • insolventies
 • leisure, recreatie, horeca
 • zorgvastgoed
 • bindend advies waarderingsgeschillen (art. 7:900 BW)
 • gerechtelijk deskundigenadvies (art. 194 ev Rv)
 • erfpachtherziening (art. 5:89.3 BW)
 • benoeming rechtbankdeskundige in onteigeningszaken (art. 27.1 Ow)
 • executoriale verkoop (art. 3:268 BW en art. 514 ev Rv)
 • ongerechtvaardigde verrijking (art. 74.1 Wbb)
 • wet voorkeursrecht gemeenten (art. 13.4 Wvg)
 • huurprijsherziening winkelruimten (art. 7:303 BW)
 • International Valuation Standards (IVS)
 • schadevergoeding huurontbinding (art. 7: 275, 281, 297 en 310 BW)
 • huurprijsherziening bedrijfsruimte (art. 7:303 BW)
 • International Financial Reporting Standards (IFRS)
 • waardebepaling Besluit Begroting en Verantwoording (art 65.2 BBV)