Taxatierapport financiering aankoop

Wij helpen u graag. Stuur ons even een berichtje.

U wilt de aankoop van een kantoorpand, winkel of bedrijfsruimte financieren of uw huidige bedrijfspand herfinancieren. De bank wil dan zekerheid in de vorm van een hypotheekrecht op uw bedrijfspand.

Een taxatie is de basis voor de financiering. De bank wil namelijk weten of het uitgeleende geld in een redelijke verhouding staat tot de waarde van het onderpand. Soms geven banken daartoe rechtstreeks opdracht aan een taxateur, maar meestal moet u dat doen. Voor de taxateur bent u dan de opdrachtgever.

Natuurlijk is het belangrijk dat de bank of een andere geldverstrekker het taxatierapport dat u laat maken ook daadwerkelijk aanvaardt. Banken werken daarom vaak met een checklist waarop vermeld staat waaraan de taxateur en het taxatierapport dienen te voldoen.

De meeste banken willen dat voor een bedrijfspand de taxateur de titel RT voert. Het betekent dat hij dat ingeschreven in het register van Stichting VastgoedCert, het kwaliteitsregister voor Taxateurs. Vanzelfsprekend willen geldverstrekkers dat de taxateur regelmatig taxaties uitvoert en een goede naam heeft opgebouwd. Het lidmaatschap van de NVM is een pre.

De taxateur van Hoving Taxaties voldoet aan als deze (kwaliteits)eisen. Hij voert dagelijks taxaties uit, die worden geaccepteerd door alle erkende geldverstrekkers en banken.

Wilt u een offerte voor een taxatie van uw bedrijfspand voor (her)financiering? Neem dan contact met ons op.  

Waardevol in

vastgoedwaarderingen

Hoving taxaties

Taxatierapport

 • vaststellingsovereenkomst
 • staatssteuntaxatie
 • erfpachttaxatie
 • herbouwwaarde
 • box 3 beleggingen
 • kamerverhuurbedrijven
 • interne waardering
 • executietaxatie
 • insolventies
 • leisure, recreatie, horeca
 • zorgvastgoed
 • bindend advies waarderingsgeschillen (art. 7:900 BW)
 • gerechtelijk deskundigenadvies (art. 194 ev Rv)
 • erfpachtherziening (art. 5:89.3 BW)
 • benoeming rechtbankdeskundige in onteigeningszaken (art. 27.1 Ow)
 • executoriale verkoop (art. 3:268 BW en art. 514 ev Rv)
 • ongerechtvaardigde verrijking (art. 74.1 Wbb)
 • wet voorkeursrecht gemeenten (art. 13.4 Wvg)
 • huurprijsherziening winkelruimten (art. 7:303 BW)
 • International Valuation Standards (IVS)
 • schadevergoeding huurontbinding (art. 7: 275, 281, 297 en 310 BW)
 • huurprijsherziening bedrijfsruimte (art. 7:303 BW)
 • International Financial Reporting Standards (IFRS)
 • waardebepaling Besluit Begroting en Verantwoording (art 65.2 BBV)