Taxatierapport bijzonder beheer

Wij helpen u graag. Stuur ons even een berichtje.

Wanneer een onderneming langere tijd geen rente of aflossing betaalt over leningen, dan belandt het kredietdossier bij de afdeling bijzonder beheer van de betreffende bank.

Een bedrijf dat onder bijzonder beheer valt, staat onder verscherpt toezicht en heeft extra aandacht nodig. Daarom worden in plaats van bijzonder beheer ook wel termen gebruikt als intensief beheer, bijzondere kredieten of recovery. De afdeling bij de bank die zich met bijzonder beheer bezighoudt heet ook wel de afdeling Kredietrisicomanagement.

Voordat een bank eventueel het krediet aan een onderneming opzegt, wil men exact weten wat de waarde is van het onderpand van de lening: het bedrijfspand. Wat brengt het zakelijk onroerend goed op bij mogelijke gedwongen verkoop?

De taxateur van Hoving Taxaties kan daarbij helpen. Zij hebben langjarige ervaring in het bepalen van de actuele waarde van bedrijfspanden in opdracht van banken. Dat gebeurt uiteraard altijd op basis van gedegen markt evidence.

Wanneer een onderneming/debiteur zich in zwaar weer bevindt en er sprake is van wanbetaling, dan is snelheid geboden. De afdeling bijzonder beheer van de bank wil dan op zeer korte termijn uitsluitsel over de vraag ‘waar staan we?’. Als Hoving Taxaties zijn we ons daar heel goed van bewust. Medewerkers van bijzonder beheer kunnen daarom altijd op zeer korte termijn een goed onderbouwd taxatierapport tegemoet zien. We begrijpen ook dat daarbij het hoogst mogelijke niveau van vertrouwelijkheid betracht moet worden.

Wilt u een offerte voor een taxatie in het kader van bijzonder beheer? Neem dan contact  met ons op.

Waardevol in

vastgoedwaarderingen

Hoving taxaties

Taxatierapport

 • vaststellingsovereenkomst
 • staatssteuntaxatie
 • erfpachttaxatie
 • herbouwwaarde
 • box 3 beleggingen
 • kamerverhuurbedrijven
 • interne waardering
 • executietaxatie
 • insolventies
 • leisure, recreatie, horeca
 • zorgvastgoed
 • bindend advies waarderingsgeschillen (art. 7:900 BW)
 • gerechtelijk deskundigenadvies (art. 194 ev Rv)
 • erfpachtherziening (art. 5:89.3 BW)
 • benoeming rechtbankdeskundige in onteigeningszaken (art. 27.1 Ow)
 • executoriale verkoop (art. 3:268 BW en art. 514 ev Rv)
 • ongerechtvaardigde verrijking (art. 74.1 Wbb)
 • wet voorkeursrecht gemeenten (art. 13.4 Wvg)
 • huurprijsherziening winkelruimten (art. 7:303 BW)
 • International Valuation Standards (IVS)
 • schadevergoeding huurontbinding (art. 7: 275, 281, 297 en 310 BW)
 • huurprijsherziening bedrijfsruimte (art. 7:303 BW)
 • International Financial Reporting Standards (IFRS)
 • waardebepaling Besluit Begroting en Verantwoording (art 65.2 BBV)