Taxatierapport second opinion

Wij helpen u graag. Stuur ons even een berichtje.

Taxatierapport second opinion

Met beslissingen over vastgoed zijn vaak grote financiële belangen gemoeid. De vraag is altijd: welke risico's zijn er verbonden aan een investering in onroerend goed? Gaat de voorgenomen investering in onroerend goed het beoogde rendement opleveren?

Het enthousiasme van partijen die betrokken zijn bij de planontwikkeling voor vastgoed belemmert soms een objectieve beoordeling. Gezien de grote belangen die er op het spel staan, is het dan verstandig om een second opinion-taxatie te laten uitvoeren door een deskundige taxateur met de afstandelijke blik van een buitenstaander. 

Een second opinion-taxatie is wat de term al aangeeft: de mening van een tweede taxateur die men naast de mening van de eerste taxateur kan leggen. Door de twee taxaties met elkaar te vergelijken krijg je een beter inzicht in de waarde en exploitatiemogelijkheden van het vastgoed. Daarmee is een second opinion-taxatie dus zeker niet alleen een optie wanneer er twijfel bestaat over de uitkomst van de eerste taxatie.

Als Hoving Taxaties stellen we een diagnose van uw vastgoed en geven we een onafhankelijke beoordeling van uw investeringsplan. Daarbij nemen we ook úw opinie als ondernemer-investeerder uiterst serieus. We fungeren voor u als sparringpartner, met maar één doel: u te ondersteunen bij het realiseren van de 'highest and best use' van uw onroerend goed.

Op basis van onze expertise, eigen methodieken en jarenlange deskundigheid analyseren wij de mogelijkheden om het hoogste rendement uit uw vastgoed te halen. Daarbij bewandelen we per definitie niet de weg van de minste weerstand. Soms moet je een omweg bewandelen om je doel te bereiken.

Benieuwd naar onze (tweede) mening over uw vastgoed of investeringsvoorstel? Neem contact  met ons op.

Waardevol in

vastgoedwaarderingen

Hoving taxaties

Taxatierapport

 • vaststellingsovereenkomst
 • staatssteuntaxatie
 • erfpachttaxatie
 • herbouwwaarde
 • box 3 beleggingen
 • kamerverhuurbedrijven
 • interne waardering
 • executietaxatie
 • insolventies
 • leisure, recreatie, horeca
 • zorgvastgoed
 • bindend advies waarderingsgeschillen (art. 7:900 BW)
 • gerechtelijk deskundigenadvies (art. 194 ev Rv)
 • erfpachtherziening (art. 5:89.3 BW)
 • benoeming rechtbankdeskundige in onteigeningszaken (art. 27.1 Ow)
 • executoriale verkoop (art. 3:268 BW en art. 514 ev Rv)
 • ongerechtvaardigde verrijking (art. 74.1 Wbb)
 • wet voorkeursrecht gemeenten (art. 13.4 Wvg)
 • huurprijsherziening winkelruimten (art. 7:303 BW)
 • International Valuation Standards (IVS)
 • schadevergoeding huurontbinding (art. 7: 275, 281, 297 en 310 BW)
 • huurprijsherziening bedrijfsruimte (art. 7:303 BW)
 • International Financial Reporting Standards (IFRS)
 • waardebepaling Besluit Begroting en Verantwoording (art 65.2 BBV)